Obchodní podmínky

Tisk

Podmínky půjčování:

Pro ověření totožnosti vyžadujeme při sjednání pronájmu předložení následujících dokladů :

Fyzické osoby předkládají občanský průkaz a druhý doklad totožnosti ( řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list )

Právnické osoby předkládají objednávku firmy se zmocněním, výpisz obchodního rejstříku, občanský průkaz

nebo jiný doklad totožnosti

V případě nepředložení výše uvedených dokladů, bude požadována kauce v plné výši ceny zařízení.

Při počátku a konci pronájmu je každý zákazník povinen podepsat nájemní smlouvu a podmínky pronájmu.

Zákazník je povinen složit vratnou zálohu- jistinu ( pokud není domluveno jinak ).

Jistinu nemusejí skládat společnosti, které u nás mají podepsanou celoroční objednávku.

Stroje je možné vracet pouze v otevírací době půjčovny.

Stroje zákazník vrací nepoškozené a čisté v opačném případě je povinen kompenzovat náklady s tím spojené.

V případě ztráty nebo totálního poškození se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši uvedené v nájemní smlouvě v kolonce " Cena stroje "

Platba probíhá v hotovosti po vrácení stroje ( pokud není domluveno jinak )

Zákazník podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou stroje a s pravidly bezpečnosti.

Firma Davorent s.r.o. nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním stroje.

Denním nájemným se rozumí 8 motohodin a v ceně nájemného nejsou zahrnnuty pohonné hmoty

 

Doprava:

Po dohodě je možno zajistit dopravu strojů na místo a zpět. Cena dopravy se řeší individuálně.

 

Slevy:

1/2 dne sleva 30%
3 - 15 dnů sleva 20%
16 - 25 dnů sleva 25%
> 25 dnů sleva 30%

 

Slevy jsou odečteny ze základní sazby denního nájemného.

Poskytnutá sleva je podmíněna úhradou faktury za zapůjčený stroj ve lhůtě splatnosti.

V případě úhrady po lhůtě splatnosti může být poskytnutá sleva zpětně vyfakturována.