Vibrační pěchy BS 60-2

hutnění výkopů, základových desek


Denní nájemné: 490 Kč
Jistina: 5 000 Kč
Cena stroje: 68 000 Kč