Vibrační desky reverzní DPU 6555

hutnění podloží, základů, výkopů


Denní nájemné: 1 300 Kč
Jistina: 5 000 Kč
Cena stroje: 370 000 Kč
Květináče pro domácnost i zahradu. CITROËN BusinessCenter v Liberci. Katalytické lampy provoní i vyčistí ovzduší Vašeho domova.