Vibrační desky reverzní DPU 4045Y

hutnění podloží, základů, výkopů


Denní nájemné: 1 100 Kč
Jistina: 5 000 Kč
Cena stroje: 270 000 Kč
Rent a car on Prague airport. Clever solutions řešení IT a technického školení. Vytvoříme Vám Nový shop.