Ježkový vibrační válec

hutnění výkopů


Denní nájemné: 2 150 Kč
Jistina: 10 000 Kč
Cena stroje: 550 000 Kč
Rent a car on Prague airport. Clever solutions řešení IT a technického školení. Vytvoříme Vám Nový shop.